333ae5059795826ecd1354d69b4dce40.eps

Målerifirma med anor sedan 1898

1873 föddes Edward Högardh i Högalt utanför Hishult. Han lärde sig sitt måleriyrke i Halmstad och flyttade sedan till Stockholm där Edward utbildade sig vidare. Som 25-åring flyttade han tillbaka till Halmstad som egen målarmästare och grundade Högardh & Son. Under första världskriget fick Edward kungligt stipendium för att kunna studera i Tyskland. Han studerade ibland annat i Berlin, Leipzig, Dresden och Köln. Kända arbeten som utfördes av Edward Högardh är bland annat Biografen Röda Kvarn, Odd Fellow Logen, Hotell Svea, Svarta Örnshuset, Norrvikens Trädgårdar och I16. Han samarbetade även med Halmstadgruppen och gjorde glasetsningar tillsammans med Axel Olsson.

Sönerna lärdes upp

Sönerna Sven, Gösta och Yngve lärdes upp i målerifirman och drev den tillsammans med sin far. Sven skötte möbelrenoveringar och dekorationer. Gösta fortsatte på den konstnärliga banan och studerade under andra världskriget i Frankrike. Han utbildade sig sedan vidare i Spanien, Danmark och Norge. Under 38 år stod Gösta för dekorerna till Halmstadrevyerna. Sönerna Högardh var duktiga simmare och var även med och bildade Simklubben Laxen.

Fjärde generationen

Det var sedermera Yngve som fortsatte att driva målerifirman. Yngves son, Rolf, blev tredje generationen som lärdes upp i målerifirman och drev den framåt tillsammans med sin far. Under 60- och 70-talet etablerades samarbete med de större byggföretagen som NCC, Skanska med flera. Rolfs son, Christer Högardh, är den fjärde generationen inom företaget och nuvarande ägaren. Han lärdes upp traditionellt, dels av sin farfar för att bibehålla de gamla kunskaperna och dels av sin pappa för att lära sig det moderna måleriet. För att få ytterligare styrka i företaget, gick Christer även en 2-årig ekonomiskutbildning. Sedan 1980-talet har detta mynnat ut i att Högardh & Son även bedriver fastighetsrörelse och fastighetsförvaltning. 

Efterord

Företaget drivs av 4:e generationen och vi har fortfarande kunder som är i 3:e och 4:e generationen. För dessa har vi skött målningen i närmre 100 år. 

Mycket har hänt i Sverige och världen under de 100 år som Högardh & Son har varit verksamma som företag. 25 000 kunder kan inte ha fel.

Högardh & Son – still young and strong